STRAKA DOMÁCÍ

Sledujte také: Straka obecná Krkavec Velký

Odběr mláděte z volné přírody

Tato kapitola by rozhodně neměla být tou první, kterou na těchto stránkách čtete. Odebrat mládě z volné přírody vyžaduje velkou rozvahu a zodpovědnost. Jakmile mládě odeberete z jeho hnízda a odnesete si ho domů PŘEBÍRÁTE ZA JEHO ŽIVOT PLNOU ODPOVĚDNOST. Na mnoho let. Cokoli se s ním od té chvíle stane, je „na vaše triko“. Mohou se přihodit věci, o kterých z počátku ani nepřemýšlíme a které mohou mít špatné, až tragické následky (nevhodná potrava, problémy se sousedy, temperamentí straka nám pustoší dům, straka provokuje kočky a podobně). Mimo to nelze opomenotu fatkt, že to je NELEGÁLNÍ. Proto žádám čtenáře, kteří se v tomto odstavci dozvěděli něco nového, ať si problematiku lépe prostudují a až po té se k tomuto článku vrátí.

Odkud mládě odebrat?

Vzít si stračí mládě z přírody není jako odnést z lesa koš hub: není to legální, tento čin může být velmi traumatický pro mládě i rodiče a v neposlední řadě můžeme z nevědomosti straku odebrat právě z takové lokality, kde jsou jejich stavy nízké...

Mládě je vhodné odebrat z lokality, kde je straka považována za škodnou, či přemnoženou. V takových místech se provádí odstřel myslivci, či odlov sokolníky (Myslivci si na strakách trénují střelbu a sokolníci cvičí své dravce – kdyby si straka mohla vybrat, asi by se raději „nechala odstranit“ skrz naší adopci, než předešlými způsoby).

Přirozeným hnízdištěm jsou strakám především málo zalesněné rovinné nížiny. V poslední době však straky s oblibou hnízdí ve vesnicích a městech – včetně jejich samotných center. A právě města jsou vhodnou lokalitou pro odběr mláděte. Strakám se zde (díky jejich přizpůsobivosti) daří stále lépe a jejich stavy neustále rostou. V osídlených územích však jejich odstřel není většinou možný, takže pokud se rozhodne k jejich eliminaci, vzniká problém... Další výhodou je, že stračí populace žijící ve městech jsou méně plaché. Tato skutečnost je vhodná jak z hlediska jejich pozorování na hnízdě, tak i z ohledu na vlohy stračího mláděte. Lze totiž předpokládat, že populace, které jsou „geneticky“ plaché, se městu raději vyhnou, kdežto těm méně plachým městský ruch tolik nevadí a lépe si na něj zvyknou.

Odběr mláděte ze státem chráněných území (CHKO, či dokonce národní parky) samozřejmě nedoporučuji.

Hledání hnízda

Nalézt stračí hnízdo nepředstavuje žádný větší problém. Jedná se o charakteristickou stavbu z větví velikosti fotbalového míče. Pro více informací doporučuji navštívit stračí stránky, článek o stavbě hnízda. Při hledání hnízda se také musíme zaměřit na jeho dostupnost. Jednak z našeho pohledu, abychom se k němu dostali, tak i z pohledu strak, abychom jim hnízdo na slabých větvích stromu nesetřásli, či neponičili.

KDY mládě odebrat?

Ačkoli je straka schopná navázat s člověkem vztah prakticky v jakémkoli věku, je rozhodně lepší odabrat malé mládě, než dospělého jedince (víc v části Zásady ochočení). Jak ale poznáme jak stará mláďata jsou uvnitř hnízda? Nelze lézt každý třetí den na strom a nahlížet do hnízda! To by nebylo moc citlivé. Proto musíme volit neinvazivní metody. Je třeba počítat s tím, že pro straky je hnízdění ta nejdůležitější a nejchoulostivější věc v jejich životě a zároveň jsou to tvorové ostražítí − až paranoidní. Straky navíc rozlišují to, zda jdete jen kolem nebo jestli je cíleně pozorujete. Proto budou-li vás registrovat v blízkosti hnízda, rozhodně k němu nepoletí, natož aby krmily mláďáta. Proto vyžívejte kombinaci následujících postupů:

K hnízdu se přibližujeme co nejméně často a nejméně blízko jak to jde. Přibližujeme-li se do bezprostřední blízkosti, nebo dokonce do hnízda saháme, tak VŽDY VE DNE − necháme dospělé straky odletět a rychle uděláme potřebné (v noci jsou straky na hnízdě a noční vyrušení je pro ně horší − odletí a pak se ve tmě špatně orientují).

No a kdy tedy mláďata odebíráme, jednoduše když na základě našeho pozorování víme, že tam jsou. Běžně to bývá v době kdy je většina listnáčů olistěná, tedy první půlka května (v roce 2013 asi o týden či dva později, 2014 to asi bude o něco dříve).

JAK mládě odebrat?

Odběr mláděte je pro rodičovský pár velice stresující záležitost. Mějme to na vědomí a postupujme s ohledem na klid a bezpečí rodičovského páru a jejich snůšky…

Jednoho dne nastane okamžik, kdy se musíme do hnízda podívat. Šance, že bychom to provedli bez povšimnutí rodičů, je mizivá. Hnízdění je pro ptáky nejdůležitější věc v jejich životě a narušování jeho bezpečného průběhu je pro ně vysoce stresující. Straky jsou do jisté míry zvyklé, že 2-3krát v hnízdění se jim nějaký tvor do hnízda dobývá − je to pro ně stres, ale zvládají to. Jsou-li nájezdy příliš časté a razantní, může se hnízdící pár rozhodnout dále neriskovat − opustí hnízdo a raději snesou náhradní snůžku jinde. Proto se snažíme k hnízdu přibližovat co nejméně a hnízdo samé navštěvujeme, jen pokud je to opravdu nutné. Vše si dopředu promyslíme a pak postupujeme rychle a jistě.

Při odběru dávejte pozor na křehká těla mláďat! Jsou teprve ve vývinu a jejich kosti jsou chrupavčité! Dále se připravte na to, že do hnízda možná ani neuvidíte. Můžete si pomoci zrcátkem, nebo se řídit jen hmatem, ale určitě se v hnízdě nepřehrabujte jak někde v supermarketu! Dále je třeba počítat s tím, že hnízda jsou schválně umístěna v těžko dostupných místech a to jak přístupem, tak výškou. Při výstupu k hnízdu dbejme na to, abychom hnízdo nesetřásli − zvláště pokud je umístěno ve velmi tenké, vrcholové části stromu!

Vlastní odběr provedeme přeložením mláděte do předem připravené, vystlané krabice (nebo jiné nádoby) a dbáme na to, aby mládě neprochladlo. Je vhodné odebrat nejmenší z mláďat, které by s vysokou pravděpodobností, z důvodu rivality, stejně nepřežilo. Mládě, bez zbytečné prodlevy, převezeme do námi předem připraveného hnízda s ohřevem a začneme jej krmit.

kontakt     Návštěvní kniha − diskuzní fórum ↑ Nahoru ↑

Poslední aktualizace 16. května 2019

Aktuality:

Období hnízdění je tady, straky mají napilno a mohou mít větší sklony k agresivitě.

Jarní a letní měsíce s sebou přinášejí i spoustu vykulených ptáčat poskakujících po parcích a ulicích. Potřebují ale naši pomoc? Kdo si není jistý, doporučuji odkaz na článek Když najdete ptáče


Starší aktuality zde...
Anketa:

BlueBoard.cz
Starší ankety zde...