STRAKA DOMÁCÍ

Sledujte také: Stračí stránky Straka obecná Krkavec Velký

Odběr mláděte z volné přírody

Tato kapitola by rozhodně neměla být tou první, kterou na těchto stránkách čtete. Odebrat mládě z volné přírody vyžaduje velkou rozvahu a zodpovědnost. Jakmile mládě odeberete z jeho hnízda a odnesete si ho domů PŘEBÍRÁTE ZA JEHO ŽIVOT PLNOU ODPOVĚDNOST. Na mnoho let. Cokoli se s ním od té chvíle stane, je „na vaše triko“. Mohou se přihodit věci, o kterých z počátku ani nepřemýšlíme a které mohou mít špatné, až tragické následky (nevhodná potrava, problémy se sousedy, temperamentí straka nám pustoší dům, straka provokuje kočky a podobně). Mimo to nelze opomenotu fatkt, že to je NELEGÁLNÍ. Proto žádám čtenáře, kteří se v tomto odstavci dozvěděli něco nového, ať si problematiku lépe prostudují a až po té se k tomuto článku vrátí.

Odkud mládě odebrat?

Vzít si stračí mládě z přírody není jako odnést z lesa koš hub: není to legální, tento čin může být velmi traumatický pro mládě i rodiče a v neposlední řadě můžeme z nevědomosti straku odebrat právě z takové lokality, kde jsou jejich stavy nízké...

Mládě je vhodné odebrat z lokality, kde je straka považována za škodnou, či přemnoženou. V takových místech se provádí odstřel myslivci, či odlov sokolníky (Myslivci si na strakách trénují střelbu a sokolníci cvičí své dravce – kdyby si straka mohla vybrat, asi by se raději „nechala odstranit“ skrz naší adopci, než předešlými způsoby).

Přirozeným hnízdištěm jsou strakám především málo zalesněné rovinné nížiny. V poslední době však straky s oblibou hnízdí ve vesnicích a městech – včetně jejich samotných center. A právě města jsou vhodnou lokalitou pro odběr mláděte. Strakám se zde (díky jejich přizpůsobivosti) daří stále lépe a jejich stavy neustále rostou. V osídlených územích však jejich odstřel není většinou možný, takže pokud se rozhodne k jejich eliminaci, vzniká problém... Další výhodou je, že stračí populace žijící ve městech jsou méně plaché. Tato skutečnost je vhodná jak z hlediska jejich pozorování na hnízdě, tak i z ohledu na vlohy stračího mláděte. Lze totiž předpokládat, že populace, které jsou „geneticky“ plaché, se městu raději vyhnou, kdežto těm méně plachým městský ruch tolik nevadí a lépe si na něj zvyknou.

Odběr mláděte ze státem chráněných území (CHKO, či dokonce národní parky) samozřejmě nedoporučuji.

Hledání hnízda

Nalézt stračí hnízdo nepředstavuje žádný větší problém. Jedná se o charakteristickou stavbu z větví velikosti fotbalového míče. Pro více informací doporučuji navštívit stračí stránky, článek o stavbě hnízda. Při hledání hnízda se také musíme zaměřit na jeho dostupnost. Jednak z našeho pohledu, abychom se k němu dostali, tak i z pohledu strak, abychom jim hnízdo na slabých větvích stromu nesetřásli, či neponičili.

KDY mládě odebrat?

Ačkoli je straka schopná navázat s člověkem vztah prakticky v jakémkoli věku, je rozhodně lepší odabrat malé mládě, než dospělého jedince (víc v části Zásady ochočení). Jak ale poznáme jak stará mláďata jsou uvnitř hnízda? Nelze lézt každý třetí den na strom a nahlížet do hnízda! To by nebylo moc citlivé. Proto musíme volit neinvazivní metody. Je třeba počítat s tím, že pro straky je hnízdění ta nejdůležitější a nejchoulostivější věc v jejich životě a zároveň jsou to tvorové ostražítí − až paranoidní. Straky navíc rozlišují to, zda jdete jen kolem nebo jestli je cíleně pozorujete. Proto budou-li vás registrovat v blízkosti hnízda, rozhodně k němu nepoletí, natož aby krmily mláďáta. Proto vyžívejte kombinaci následujících postupů:

K hnízdu se přibližujeme co nejméně často a nejméně blízko jak to jde. Přibližujeme-li se do bezprostřední blízkosti, nebo dokonce do hnízda saháme, tak VŽDY VE DNE − necháme dospělé straky odletět a rychle uděláme potřebné (v noci jsou straky na hnízdě a noční vyrušení je pro ně horší − odletí a pak se ve tmě špatně orientují).

No a kdy tedy mláďata odebíráme, jednoduše když na základě našeho pozorování víme, že tam jsou. Běžně to bývá v době kdy je většina listnáčů olistěná, tedy první půlka května (v roce 2013 asi o týden či dva později, 2014 to asi bude o něco dříve).

JAK mládě odebrat?

Odběr mláděte je pro rodičovský pár velice stresující záležitost. Mějme to na vědomí a postupujme s ohledem na klid a bezpečí rodičovského páru a jejich snůšky…

Jednoho dne nastane okamžik, kdy se musíme do hnízda podívat. Šance, že bychom to provedli bez povšimnutí rodičů, je mizivá. Hnízdění je pro ptáky nejdůležitější věc v jejich životě a narušování jeho bezpečného průběhu je pro ně vysoce stresující. Straky jsou do jisté míry zvyklé, že 2-3krát v hnízdění se jim nějaký tvor do hnízda dobývá − je to pro ně stres, ale zvládají to. Jsou-li nájezdy příliš časté a razantní, může se hnízdící pár rozhodnout dále neriskovat − opustí hnízdo a raději snesou náhradní snůžku jinde. Proto se snažíme k hnízdu přibližovat co nejméně a hnízdo samé navštěvujeme, jen pokud je to opravdu nutné. Vše si dopředu promyslíme a pak postupujeme rychle a jistě.

Při odběru dávejte pozor na křehká těla mláďat! Jsou teprve ve vývinu a jejich kosti jsou chrupavčité! Dále se připravte na to, že do hnízda možná ani neuvidíte. Můžete si pomoci zrcátkem, nebo se řídit jen hmatem, ale určitě se v hnízdě nepřehrabujte jak někde v supermarketu! Dále je třeba počítat s tím, že hnízda jsou schválně umístěna v těžko dostupných místech a to jak přístupem, tak výškou. Při výstupu k hnízdu dbejme na to, abychom hnízdo nesetřásli − zvláště pokud je umístěno ve velmi tenké, vrcholové části stromu!

Vlastní odběr provedeme přeložením mláděte do předem připravené, vystlané krabice (nebo jiné nádoby) a dbáme na to, aby mládě neprochladlo. Je vhodné odebrat nejmenší z mláďat, které by s vysokou pravděpodobností, z důvodu rivality, stejně nepřežilo. Mládě, bez zbytečné prodlevy, převezeme do námi předem připraveného hnízda s ohřevem a začneme jej krmit.

kontakt     Návštěvní kniha − diskuzní fórum ↑ Nahoru ↑

Poslední aktualizace 28. září 2018

Aktuality:

O slovo se hlásí podzim. Z vykulených a neohrabaných mláďátek jsou dnes odvážní výrostci, kteří se v přírodě formojí do jakýchsi pouličních gangů, nebo-li stračích školek.

Podzim je čas pelichání a tak se nelekejte, pokud vaše straka začne náhle plešatět či ztrácet peří nějakou jinou, nezvyklou formou. Inu, každá straka pelichá jinak, ale skoro vždycky to nakonec dobře dopadne.

StrakaDomácí.cz má Facebook! Chcete se podělit o své zajímavé zkušenosti, pěkné foto nebo třeba video? Směle do toho!


Starší aktuality zde...




Anketa:

BlueBoard.cz
Starší ankety zde...