STRAKA DOMÁCÍ

Sledujte také: Straka obecná Krkavec Velký

Jak si straku opatřit?

Tato kapitola by určitě neměla být tou první, kterou pročítáte. Opatření straky musí předcházet důkladná analýza našich chovatelských možností a rizik s držením straky spojených. Nepředstavujme si chov staky jako chov nekonfliktních druhů které byly záměrně vybrány jako mimořádně vhodné k chovu. Straka má sice ohromný potenciál být velmi hodnotným společníkem, ale v opačném případě dovede udělat ze sousedského vztahu peklo. Není výjimečné, že je ochočená straka nezvladatelná a je zastřelena ze vsteku vaším sousedem, nebo při trvalých stížnostech obyvatel myslivcem. Pokud nemáte pročteny předcházející kapitoly, tak tuto stranu prosím opusťte.

Straka je živel a není primárně vhodná pro chov.
Její chov je komplikovaný a snadno se vymkne kontrole!

Opatrovnická péče

Straka z legitimního odchovu

Takový postup je zcela v souladu se zákonem. Opatříme-li si straku z legitimního odchovu, obdržíme k ní osvědčení (podle § 54, zákona „o ochraně přírody a krajiny“), které nadále prokazuje její zákonný původ. Získání mláděte se pak podobá pořizování běžně chovaného ptačího druhu. Problém je, že legitimních chovů straky obecné není mnoho. V současné době nevím o žádném chovateli, který by byl schopný vyvádět mláďata v takové míře, že by je mohl prodávat.

Překupníci a vykradači hnízd

Je smutné sledovat, jak se mláďata strak draží na internetových portálech nebo inzerují v časopisech. Ta mláďata SE samozřejmě nedraží sama od sebe, ale prostřednictvím činorodých českých hlaviček, které se přiživují prodejem darů matky přírody. Je to samozřejmě nezákonné, jelikož totální většina takto nabízených mláďat nepochází z legitimního odchovu (ovšem ČIŽP to zdá se nějak neřeší). Protiprávní jednání však není to nejhorší. Znepokojující je zejména to, že řada těchto "živnostníků" postupuje především s ohledem na svou peněženku − nikoli však s ohledem na straky, či přírodu. Prodej mláďat je pro ně slušný přivýdělek (jedno mládě se nabízí za 500 − 1500 Kč) a tak někteří "experti" vybírají celé snůšky, které pak přechovávají ve velice provizorních podmínkách, dokud si je někdo "neobjedná". A když některé mládě neprodají?.. Kdo ví...

Samozřejmě, ne každý "obchodník s mláďaty" je ten bezcitný vykrádač hnízd, ale většinou je vztah těchto lidí ke strakám velice povrchní a čistě věcný. Pořídíme-li si stráče touto cestou, můžeme nepřímo zasadit naší přírodě pěkný šrám. Další nevýhodou tohoto postupu je, že nemáme žádnou představu o původu, či stáří mláděte. Sečteno a podtrženo: Pořizovat si mládě touto cestou rozhodně nedoporučuji.

Straka z volné přírody

Tou poslední a zároveň nejošemetnější variantou je odběr mláděte, nebo vejce, z volné přírody (odběr dospělého jedince je nevhodný, jak pro stresovou zátěž ptáka, tak pro mizivou šanci takového jedince ochočit).

I zde musím upozornit, že bez povolení státní správy se jedná o nelegální čin (viz kapitola Straky a zákon ). Tímto způsobem si můžeme obstarat mládě zcela sami a tak mít vše pod kontrolou (stejně tak je na nás i celá odpovědnost). Pro hlubší zájem pokračujte na kapitolu Odběr mláděte z volné přírody.

kontakt     Návštěvní kniha − diskuzní fórum ↑ Nahoru ↑

Poslední aktualizace 16. května 2019

Aktuality:

Období hnízdění je tady, straky mají napilno a mohou mít větší sklony k agresivitě.

Jarní a letní měsíce s sebou přinášejí i spoustu vykulených ptáčat poskakujících po parcích a ulicích. Potřebují ale naši pomoc? Kdo si není jistý, doporučuji odkaz na článek Když najdete ptáče


Starší aktuality zde...
Anketa:

BlueBoard.cz
Starší ankety zde...