STRAKA DOMÁCÍ

Sledujte také: Stračí stránky Straka obecná Krkavec Velký

Jak si straku opatřit?

Tato kapitola by určitě neměla být tou první, kterou pročítáte. Opatření straky musí předcházet důkladná analýza našich chovatelských možností a rizik s držením straky spojených. Nepředstavujme si chov staky jako chov nekonfliktních druhů které byly záměrně vybrány jako mimořádně vhodné k chovu. Straka má sice ohromný potenciál být velmi hodnotným společníkem, ale v opačném případě dovede udělat ze sousedského vztahu peklo. Není výjimečné, že je ochočená straka nezvladatelná a je zastřelena ze vsteku vaším sousedem, nebo při trvalých stížnostech obyvatel myslivcem. Pokud nemáte pročteny předcházející kapitoly, tak tuto stranu prosím opusťte.

Straka je živel a není primárně vhodná pro chov.
Její chov je komplikovaný a snadno se vymkne kontrole!

Opatrovnická péče

Straka z legitimního odchovu

Takový postup je zcela v souladu se zákonem. Opatříme-li si straku z legitimního odchovu, obdržíme k ní osvědčení (podle § 54, zákona „o ochraně přírody a krajiny“), které nadále prokazuje její zákonný původ. Získání mláděte se pak podobá pořizování běžně chovaného ptačího druhu. Problém je, že legitimních chovů straky obecné není mnoho. V současné době nevím o žádném chovateli, který by byl schopný vyvádět mláďata v takové míře, že by je mohl prodávat.

Překupníci a vykradači hnízd

Je smutné sledovat, jak se mláďata strak draží na internetových portálech nebo inzerují v časopisech. Ta mláďata SE samozřejmě nedraží sama od sebe, ale prostřednictvím činorodých českých hlaviček, které se přiživují prodejem darů matky přírody. Je to samozřejmě nezákonné, jelikož totální většina takto nabízených mláďat nepochází z legitimního odchovu (ovšem ČIŽP to zdá se nějak neřeší). Protiprávní jednání však není to nejhorší. Znepokojující je zejména to, že řada těchto "živnostníků" postupuje především s ohledem na svou peněženku − nikoli však s ohledem na straky, či přírodu. Prodej mláďat je pro ně slušný přivýdělek (jedno mládě se nabízí za 500 − 1500 Kč) a tak někteří "experti" vybírají celé snůšky, které pak přechovávají ve velice provizorních podmínkách, dokud si je někdo "neobjedná". A když některé mládě neprodají?.. Kdo ví...

Samozřejmě, ne každý "obchodník s mláďaty" je ten bezcitný vykrádač hnízd, ale většinou je vztah těchto lidí ke strakám velice povrchní a čistě věcný. Pořídíme-li si stráče touto cestou, můžeme nepřímo zasadit naší přírodě pěkný šrám. Další nevýhodou tohoto postupu je, že nemáme žádnou představu o původu, či stáří mláděte. Sečteno a podtrženo: Pořizovat si mládě touto cestou rozhodně nedoporučuji.

Straka z volné přírody

Tou poslední a zároveň nejošemetnější variantou je odběr mláděte, nebo vejce, z volné přírody (odběr dospělého jedince je nevhodný, jak pro stresovou zátěž ptáka, tak pro mizivou šanci takového jedince ochočit).

I zde musím upozornit, že bez povolení státní správy se jedná o nelegální čin (viz kapitola Straky a zákon ). Tímto způsobem si můžeme obstarat mládě zcela sami a tak mít vše pod kontrolou (stejně tak je na nás i celá odpovědnost). Pro hlubší zájem pokračujte na kapitolu Odběr mláděte z volné přírody.

kontakt     Návštěvní kniha − diskuzní fórum ↑ Nahoru ↑

Poslední aktualizace 28. září 2018

Aktuality:

O slovo se hlásí podzim. Z vykulených a neohrabaných mláďátek jsou dnes odvážní výrostci, kteří se v přírodě formojí do jakýchsi pouličních gangů, nebo-li stračích školek.

Podzim je čas pelichání a tak se nelekejte, pokud vaše straka začne náhle plešatět či ztrácet peří nějakou jinou, nezvyklou formou. Inu, každá straka pelichá jinak, ale skoro vždycky to nakonec dobře dopadne.

StrakaDomácí.cz má Facebook! Chcete se podělit o své zajímavé zkušenosti, pěkné foto nebo třeba video? Směle do toho!


Starší aktuality zde...
Anketa:

BlueBoard.cz
Starší ankety zde...