STRAKA DOMÁCÍ

Sledujte také: Straka obecná Krkavec Velký

Straky a zákon

Vstupem do EU jsme přijali Směrnici Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (tzv. „ptačí směrnice“), jejíž požadavky jsou zakotveny i v naší legislativě – konkrétně v §5a, §5b, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Podle §5a je (mimo jiné) zakázáno rušit, odchytávat a držet volně žijící ptáky, mezi které straka podle zákona patří.

§5b nám dává možnost odchylného postupu, při kterém nemusí být výše uvedené zákazy dodržovány. Povolení pro odchylný postup vydává orgán ochrany přírody, v našem případě odbor životního prostředí městského úřadu obce s rozšířenou působností. Problém je v tom, že (podle odstavce 1) mezi důvody, pro které orgán ochrany přírody odchylný postup povoluje, NENÍ chov pro osobní účely. Ovšem úředník je tvor mocný a tak pokud bude našemu počínání nakloněn, pak výjimku dostaneme, pokud se mu však náš záměr zamlouvat nebude, tak nám ji neudělí a nic proti tomu nesvedeme – záleží tedy na osobním uvážení dané osoby.

Prováděcí vyhláška zákona o ochraně přírody a krajiny č. 166/2005 Sb . ve svých přílohách uvádí druhy, na které se nevztahuje §5a zákona. Straka obecná je uvedena na seznamu druhů, které lze lovit, ovšem na seznamu druhů, které lze chovat v zajetí, ji nenajdeme…

Další právní norma, týkající se této problematiky, je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Zde je straka obecná klasifikována jako „zvěř“ a v §7, zákona se dočítáme, že zvěř je možno chovat v zajetí jen se souhlasem orgánu státní správy myslivosti. Tedy. Pro povolení chovu v zajetí potřebujeme svolení dvě.


Nebudeme – li respektovat zákon, dopustíme se tím přestupku, za který nám podle §87, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny hrozí pokuta ve výši až 100 000 Kč.Ovšem v současné době bych míru kriminalizace této oblasti přirovnal k proušování autorských práv hudebních, filmových a softwareových děl − Každý má doma plno nelegáních kopií na CD a DVD. Ovšem pokud to není ve velkém, tak to celní správa neřeší. Stejně tak ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) nebude aktivně pátrat po nelegálním chovu straky obecné, pokud je k tomu "nepřinutíme" svou neuvážeností (např.: živnost z prodeje mláďat, necitelný odběr z přírody, odpověď na sledovaný inzerát, týrání a špatné zacházení se strakou, nebo pokud nás někdo "napráší"...).kontakt     Návštěvní kniha − diskuzní fórum ↑ Nahoru ↑

Poslední aktualizace 16. května 2019

Aktuality:

Období hnízdění je tady, straky mají napilno a mohou mít větší sklony k agresivitě.

Jarní a letní měsíce s sebou přinášejí i spoustu vykulených ptáčat poskakujících po parcích a ulicích. Potřebují ale naši pomoc? Kdo si není jistý, doporučuji odkaz na článek Když najdete ptáče


Starší aktuality zde...
Anketa:

BlueBoard.cz
Starší ankety zde...