STRAKA DOMÁCÍ

Sledujte také: Straka obecná Krkavec Velký

Společnost a zábava

Straka není žádné tupé stvoření, které by ke své spokojenosti potřebovalo jen stabilní přísun potravy a bezpečné zázemí. Straky jsou velice společenské a činorodé. Mají velkou potřebu prozkoumávat svět kolem sebe, hrát si a žít ve společnosti.

Ochočené strace tedy musíme kromě fyzického zázemí vytvořit také zázemí duševní a to pomocí společenského kontaktu, pestrého životního prostředí a her.

Společenský kontakt

Straky sice netvoří početná hejna, jako je tomu na příklad u havranů či kavek. Ovšem to neznamená, že nežijí bohatým společenským životem. Když straky pozorujete pozorně tak zjistíte, že se teměř vždy pohybují alespoň v páru − někdy je můžeme také přistihnout, jak vyhledávají společnst jiných zvířat − zajíců, bažantů, jelenů − které se snaží vyprovokovat k nějaké hře.

Strace může být společníkem samozřejmě její chovatel a také další lidé. Zde podotknu, že tito lidé nemusí vždy tuto službu vykonávat dobrovolně − zvláště v případě na volno chované straky mohou být sousedé strakou provokováni a obtěžováni, což může vést k problémům...

Straka a kočka (a jiná zvířata):

Ve volné přírodě mají straky z koček respekt − však se také mohou stát jejich kořistí. Nicméně straky si neodpustí tu a tam kočku (zvláště nějakou polštářovou, která si vyšla na procházku) trochu poškádlit − straky stršně rády provokují. Soužití ochočené straky a domácí kočky je určitě možné, ovšem je třeba postupovat obzvláště obezřetně. Pokud si chcete udělat obrázek, jak může toto soužití vypadat v praxi, nevštivte YouTube a dejte vyhledat "cat magpie" a shlédněte nabídnutá videa...

Pokud však vše nasvědčuje tomu, že mezi strakou a kočkou nevzniká žádné přátelství (což je přirozené) a straka z kočky evidentně namá respekt, pak ji musíme tomu respektu naučit. Jak, to je napsáno v kapitole Chov Na volno − učíme straku respektu k predátorům.

Straka a straka:

Ze všech divokých zvířat je asi nejzajímavjější soužití ochočené straky a divoké straky. Člověk by předpokládal, že ochočená straka držená na volno bude intenzivně vyhledávat své soudružky. Potíž je v tom, že pokud je straka vychovávána od slepého moláděte lidmi, neví jak straka vypadá, natož aby se řadila k jejich druhu. Ovšem ty divoké tu ochočenou poznají bezpečně a to, jak se k ní zachovají je různé. Závisí to na povaze jednotlivých strak, na pohlaví a roční době. Někdy se budou straky o nového druha zajímat, jindy jej budou odhánět ze svého teritoria, nebo dokonce "šikanovat". Samozřejmě divokému samcovi se může zalíbit ochočená samička a naopak může svádět boje se samčím sokem. Je-li ochočená straka z velké části odchována stračími rodiči, pak může straky vyhledávat cíleně a může projevit touhu včlenit se do jejich komunity − dokonce může i zahnízdit.

Jak je vidět, to, jaké má staka společenské možnosti do velké míry závisí na způsobu jak je držena. Straka na volno má hodně možností najít si nějakou tu společnost. Straka držená v bytovém prostoru může mít za společníka krom člověka také domácí mazlíčky. Největší problém je se strakou drženou v kleci. Ta je závislá na tom, zda ji někdo navštíví. Situace v klecích držených strak jde zlepšit nějakým "spoluvězněm", který jí dělá společnost.

Hry a zábava

Jedny z vlastností, které činí straky tak úspěšné jsou zvědavost a všetečnost − vše rády prozkoumávají a pátrají, zda by z toho "něco nekáplo". V případě, že straku chováme na volno, nemusíme vymýšlet žádné extra zábavy, jelikož venku je nepřeberné množství podnětů ke zkoumání. Ovšem pokud budeme straku držet v omezeném prostoru, kde již vše rutinně zná a tak nemá důvod něco prozkoumávat a po něčem pátrat, tak jí musíme nějakou tu hru vymyslet, jinak bude strádat.

Schovávání potravy:

Je to asi ta nejjednodušší hra. Nějaký ten pamlsek (červa, sýr,..) schováme třeba mezi listy novin, nebo zamotáme do kusu hadru. Straka by měla intuitivně objekt začít prohledávat. Pokud ne, tak ji navedeme − jednoduše jí pamlsek ukážeme a před jejíma očima ho schováme. Pokud tuto hru budete opakovat, straka si na to rychle nevykne a bude se na to těšit. Ovšem časem může hra zrácet na účinnosti − je třeba zkrýše a objekty obměňovat. Ovšem Pozor! Neučte straku na objekty podobné těm, které nechcete aby vám "prohledávala" když nechcete. Například pokud jí budete jídlo schovávat do novin, určitě bude listovat všemi možnými tiskovinami ktré najde.

Simulovaná RVAČKA:

Straky v sobě mají přirozenou míru agrese (některé větší, jiné menší). Z preventivního hlediska je vhodní s tím pracovat a agresi občas cíleně vybíjet. K tomu je vhodná tato „hra na padoucha “, kdy straku provokujeme charakteristickým předmětem a ona na něj útočí. Zvláště vhodné jsou pracovní rukavice (kdo se se strakou „pral“ holou rukou ví proč). Rukavice by měla být unikátní, aby pak straka neměla tendence napadat kdejakého pracanta. Straku touto rukavicí provokujeme a ona na ní útočí zobákem a pařáty. Sami musíme rozpoznat, zda to straka chápe správně a nechápe to jako skutečný útok na ni (to by se mohla začít bát), některé to nepochopí vůbec, jiným se to tak zalíbí, že jakmile si rukavici nandáte, tak už se straka chystá k boji. V rámci možností straku můžeme rukavicí povalit na záda, či chytit a podobně − musíme se řídit citem a přizbůsobit se strace (přecejen je to jen čtvrt kilo živé váhy).

Logické hry:

Jedná se o složitější druh zábavy. Straka je tvor inteligentní a tak není od věci ji trochu potrénovat.kontakt     Návštěvní kniha − diskuzní fórum ↑ Nahoru ↑

Poslední aktualizace 16. května 2019

Aktuality:

Období hnízdění je tady, straky mají napilno a mohou mít větší sklony k agresivitě.

Jarní a letní měsíce s sebou přinášejí i spoustu vykulených ptáčat poskakujících po parcích a ulicích. Potřebují ale naši pomoc? Kdo si není jistý, doporučuji odkaz na článek Když najdete ptáče


Starší aktuality zde...
Anketa:

BlueBoard.cz
Starší ankety zde...